Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • Šumarstvo Ljuta d.o.o.

  Kvalifikacionu strukturu uposlenih čine dipl. inženjeri šumarstva, šumarski, ekonomski i mašinski tehničari, lugari, KV radnici šumarstva, automehaničari, bravari, KV vozači, rukovaoci šumskom mehanizacijom i NK radnici.

 • Šumarstvo Ljuta d.o.o.

  Imajući u vidu značaj prirodnih resursa kojim gazdujemo, strateška orjentacija društva je permanentno inteziviranje aktivnosti na uzgoju biljnih vrsta, zatim aktivnosti na zaštiti i njezi postojećih biljnih i životinjskih vrsta, te unaprijeđenje obima, sadržaja i kvaliteta postojećih i novih usluga koje se pružaju pravnim i fizičkim licima.

 • Šumarstvo Ljuta d.o.o.

  Od svog osnivanja društvo kontinuirano gazduje prirodnim resursima na lokalitetu padina Treskavice i Visočice, na području općine Konjic, gdje se bavi podizanjem novih šumskih kultura, zaštitom kompletnog biofonda, zaštitom divljači, eksploatacijom drvne mase, održavanjem i gradnjom šumskih puteva i prodajom drvnih sortimenata.

 • Šumarstvo Ljuta d.o.o.

  Šumarstvo Ljuta d.o.o. je osnovano 1997.godine. Društvo trenutno upošljava preko 50 radnika različitog kvalifikacionog profila.

 • Šumarstvo Ljuta d.o.o.

  Dio mehanizacije...

PARTNERI

 

 1. K.J.P. "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
 2. Šume Republike Srpske
 3. Bosansko-podrinjske šume
 4. Konjuh Živinice
 5. Secom d.o.o. Visoko
 6. Tamex d.o.o. Busovača
 7. Hulio No1 d.o.o. Sarajevo
 8. JasminM d.o.o. Žepče
 9. UNI-EXPERT d.o.o. Computer systems
 10. AB Soft d.o.o. Sarajevo
 11. Ležaj Trade d.o.o. Sarajevo
 12. Ćeman Energoprom d.o.o.
 13. Bosšumčaj d.o.o.