Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • Šumarstvo Ljuta d.o.o.

  Kvalifikacionu strukturu uposlenih čine dipl. inženjeri šumarstva, šumarski, ekonomski i mašinski tehničari, lugari, KV radnici šumarstva, automehaničari, bravari, KV vozači, rukovaoci šumskom mehanizacijom i NK radnici.

 • Šumarstvo Ljuta d.o.o.

  Imajući u vidu značaj prirodnih resursa kojim gazdujemo, strateška orjentacija društva je permanentno inteziviranje aktivnosti na uzgoju biljnih vrsta, zatim aktivnosti na zaštiti i njezi postojećih biljnih i životinjskih vrsta, te unaprijeđenje obima, sadržaja i kvaliteta postojećih i novih usluga koje se pružaju pravnim i fizičkim licima.

 • Šumarstvo Ljuta d.o.o.

  Od svog osnivanja društvo kontinuirano gazduje prirodnim resursima na lokalitetu padina Treskavice i Visočice, na području općine Konjic, gdje se bavi podizanjem novih šumskih kultura, zaštitom kompletnog biofonda, zaštitom divljači, eksploatacijom drvne mase, održavanjem i gradnjom šumskih puteva i prodajom drvnih sortimenata.

 • Šumarstvo Ljuta d.o.o.

  Šumarstvo Ljuta d.o.o. je osnovano 1997.godine. Društvo trenutno upošljava preko 50 radnika različitog kvalifikacionog profila.

 • Šumarstvo Ljuta d.o.o.

  Dio mehanizacije...

REFERENCE

 

 • Sječa i izvoz cca 19000 m³ drvnih sortimenata na području kojim gazduje Šumarstvo "Zelengora" - Kalinovik - 2007. godina;
 • Sječa i izvoz drvnih sortimenata na području kojim gazduju "Bosansko Podrinjske Šume" - Goražde - 2008. godina;
 • Sječa i izvoz cca 45 000 m³ drvnih sortimenata na području kojim gazduju "Šume Republike Srpske" i "Bosansko Podrinjske Šume" - 2009. godina;
 • Gradnja i rekonstrukcija preko 100 km šumskih puteva i traktorskih vlaka.